MAD & FÆLLESSKAB

Mad og måltidsfællesskab er vigtigt for alle mennesker over hele kloden og sådan har det altid

været - uanset tid, sted, kultur, religion, filosofi m.m.

Til gengæld er der stor forskel på, hvad vi mennesker spiser - og især: hvad vi IKKE spiser!

 • Nogen spiser ikke mad, der kommer fra dyr - overhovedet.
 • Nogen spiser ikke kød, men gerne æg og smør.
 • Nogen spiser ikke svinekød, men gerne kød fra andre dyr.
 • Nogen spiser ikke kød fra slanger, hunde m. Det gør andre.
 • Nogen spiser kun økologisk - eller raw - eller..
 • Og nogen spiser slet ikke noget som helst (faster) i bestemte perioder.

Hvilke begrundelser har folk for at spise - og: IKKE spise - bestemte fødevarer?

Nævn én ting, som du aldrig nogensinde kunne finde på at spise. Begrund dit svar.

Bibelens Gamle Testamente har hundredvis af regler for, hvad man må spise og hvad man ikke må spise.

Der er også regler for, hvem man må spise sammen med og hvem man ikke må spise sammen med.

Mad er delt op i ”rent/urent” - ligesom også mennesker er delt op i ”rene/urene”...

I Bibelens Ny Testamente gør Jesus op med de gamle spiseregler!

 • Læs Matthæus 7 vers 1-23.
 • Hvad må man spise ifølge Jesus?

Jesus gjorde også op med reglerne om, hvem man kunne spise sammen med!

 • Læs Lukas kap. 5 vers 29-32
 • Hvem må man spise sammen med ifølge Jesus?

Sammenlign de to værker ”I skoven skulle være gilde” og ”Den Sidste Nadver”:

Beskriv de to måltider:

 • Hvad sker der?- Beskriv handlingen begge
 • Hvad spiser man?
 • Hvad drikker man?

Ved begge borde er der en hel langside, hvor der ikke sidder nogen/ikke er malet nogen.

 • Hvorfor mon dét?

Til slut: Begge måltider har et budskab - er symbol på ”noget større”.

 • Sæt i fællesskab ord på ”budskabet” i de to billeder, sådan som DU oplever det.